Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by viagra malaysia suppressing an enzyme in the body called PDE5.

Futurist

Informatički klub “Futura” je neprofitna udruga registrirana pri Uredu državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj Udruge je promicanje i popularizacija digitalne kulture, robotike i računalnih tehnologija – naročito među mladima, te povezivanje informatički orijentiranih osoba u sredini u kojoj djeluje. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture.

Svoj cilj Udruga ispunjava organizacijom različitih radionica, predavanja i drugih aktivnosti koje promiču tehničku kulturu i rad s mladima na području računalstva, robotike i informatičkih tehnologija. Aktivnosti udruge su podržane od Sveučilišta u Dubrovniku, Grada Dubrovnika i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika.

Kontakt podaci

Informatički klub “Futura”
Ćira Carića 4, Dubrovnik
E-mail: futura.dubrovnik@gmail.com
Facebook: Informatički klub Futura
Twitter: Futura Dubrovnik
Instagram: futura.com.hr
Linkedin: Informatics club FUTURA

Članstvo u udruzi

Član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi te koja prihvaća odredbe Statuta udruge.

Osobe zainteresirane za članstvo neka ispune formu za članstvo u našem klubu na stranici: futura.com.hr/clanstvo