Futurist

Informatički klub “Futura” je neprofitna udruga registrirana pri Uredu državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj Udruge je promicanje i popularizacija digitalne kulture, robotike i računalnih tehnologija – naročito među mladima, te povezivanje informatički orijentiranih osoba u sredini u kojoj djeluje. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture.

Svoj cilj Udruga ispunjava organizacijom različitih radionica, predavanja i drugih aktivnosti koje promiču tehničku kulturu i rad s mladima na području računalstva, robotike i informatičkih tehnologija. Aktivnosti udruge su podržane od Sveučilišta u Dubrovniku, Grada Dubrovnika i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika.

Kontakt podaci

Informatički klub “Futura”
Ćira Carića 4, Dubrovnik
E-mail: futura.dubrovnik@gmail.com
Facebook: Informatički klub Futura
Twitter: Futura Dubrovnik
Instagram: futura.com.hr
Linkedin: Informatics club FUTURA

Članstvo u udruzi

Član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi te koja prihvaća odredbe Statuta udruge.

Osobe zainteresirane za članstvo neka ispune formu za članstvo u našem klubu na stranici: futura.com.hr/clanstvo